Rice

Organic White Rice 1kg
Kelantan Red Rice 900g
Low GI Basmati Rice 900g
Organic Brown Rice 1kg
Organic Wild Black Rice 900g
Ten Grain Rice 1kg